Banner3
Prototyper

Det finns många orsaker till varför man vill ta fram prototyper. De vanligaste orsakerna är att man vill korta tiden och reducera riskerna vid produktutveckling. PTA Plastic kan erbjuda de flesta tekniker för prototypframtagning. Om du kan ange hur många detaljer som du behöver samt vad du ska ha dem till så hjälper vi dig gärna att välja rätt metod.

SLA (Steriolitorgrafi) är den vanligaste tekniken inom Rapid prototyping.
Denna process bygger på att en vätska utsätts för ultraviolett strålning varvid vätskan övergår till fast form.

SLS (Selektiv Laser Sintering)är en snabb friformsframställningsmetod där detaljen tas fram direkt från ett 3D-underlag, utan verktyg. Denna process bygger på att en laserstråle värmer ett plastpulver tills det smälter. Det finns många olika SLS-material vilket medför att denna metod är lämplig när funktion och hållfasthet är viktigt. Exempelvis går det bra att prova snäppen och gångjärn i SLS-material.

Vacuumgjutning i siliconverktyg innebär att en friformsprototyp används som master för framtagning av silicongjutform. Gjutning sker sedan med simulantmaterial som ger en mycket fin finish. Metoden lämpar sig väl för uppvisningsexemplar på mässor etc. Vanligtvis kan man gjuta 18-20 exemplar från varje verktyg.

Provverktyg

Prototyp