Banner3
Teknisk konsultation & konstruktion

PTA Plastic är ofta med tidigt i nya projekt. Vi hjälper våra kunder med konstruktion, produktutveckling och materialval. Vi kan ge förslag, rita och ta fram data för att finna de mest lämpliga konstruktioner och det mest lämpliga materialet utifrån kravprofilen.När det gäller design av plastdetaljer är det viktigt att tänka på formsprutning och verktyg för att detaljerna ska bli korrekta, samtidigt som kostnader hålls nere.Exempelvis är det viktigt att sträva efter jämna godstjocklekar och försöka undvika godsanhopningar. Teoretiskt medför en fördubblad godstjocklek hela 4ggr längre kyltid.Dvs. det finns pengar att spara i både material och maskinkostnad om man konstruerar rätt. För ökad stabilitet kan exempelvis ribbor användas, men även här är det viktigt att veta vilka regler som gäller för användning av ribbor för att undvika sjunkningar, skevning etc.Vi kan erbjuda konstruktion och framtagning av både 2D & 3D-ritningar. PTA Plastic har licens för

Solidworks

Solid1
Lejon
Rulle